Usługi księgowe

w ofercie SOFOS

Dział Księgowy SOFOS Poland oferuje wsparcie dla przedsiębiorców poprzez:

✅ kompleksową obsługę z zakresu księgowości finansowej,
✅dokonywanie rozliczeń podatkowych, 
✅świadczenia usług kadrowo-płacowych,
✅sporządzenia niezbędnych zasad i procedur rachunkowo-finansowych,
✅reprezentację klienta przed organami Państwowymi.

W zależności od formy działalności gospodarczej oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych pod postacią:

✅podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
✅ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych,
✅karty Podatkowej,
✅pełnych Ksiąg Handlowych.

W realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wspieramy również organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, osoby samozatrudnione, między innymi programistów i osoby wykonujące zawody medyczne.