Tworzenie biznesplanów

w ofercie SOFOS

Oferta przygotowania biznesplanu skierowana jest dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, w tym startupów. Oferta jest jednolita dla całej Polski. W zależności od rodzaju wymaganego biznesplanu możemy zaproponować wersję uproszczona oraz pełną. Wersja uproszczona charakteryzuje się opisem projektu oraz przedstawieniem założeń finansowych. Wersja pełna rozbudowana jest o szczegółową analizę rynku oraz przygotowanie projekcji finansowych.

 

W ramach współpracy oferujemy sporządzenie biznesplanu, w skład których wchodzi:

➡ analiza wyników finansowych firm
➡ przygotowanie przyszłych projekcji finansowych
➡ analiza opłacalności projektu
➡ analiza rynku oraz konkurencji
➡ optymalizacja strategii biznesowej
➡ pomoc w poszukiwaniu źródeł i form finansowania
➡ opracowanie zagadnień związanych z wkładem własnym oraz zabezpieczeniem