SOFOS POLAND

POMORSKIE

Pożyczki dla przedsiębiorstw

Maksymalna kwota: do 200 000 zł
Oprocentowanie: od 2,4%
Zabezpieczenie:
Do 50 000 zł weksel własny
Od 50 000 zł do 100 000 zł poręczenie osoby trzeciej
Powyżej 100 000 zabezpieczenie na nieruchomości, zastaw rejestrowy
Okres: do 60 miesięcy

Maksymalna kwota: od 200 000 zł do 5 000 000 zł
Oprocentowanie: od 0,8%
Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy lub hipoteka
Okres: do 120 miesięcy

 

Maksymalna kwota: do 300 000 zł
Oprocentowanie: od 4,6%
Zabezpieczenie:
Do 50 000 zł weksel własny
Od 50 000 zł do 100 000 zł poręczenie osoby trzeciej
Powyżej 100 000 zabezpieczenie na nieruchomości, zastaw rejestrowy
Okres: do 60 miesięcy

Pożyczka dla dużych podmiotów

od 800 000 zł do 50 000 000 zł

Od 12 do 24 m-cy, kwota od 800.000 do 1.000.000 oprocentowanie 5% + WIBOR 1M


Od 12 do 24 m-cy, kwota od 1.000.000 do 3.000.000 oprocentowanie 4,5% + WIBOR 1M


Od 24 do 36 m-cy, kwota od 800.000 do 1.000.000 oprocentowanie 4% + WIBOR 1M


Od 24 do 36 m-cy, kwota od 1.000.000 do 3.000.000 oprocentowanie 3,5% + WIBOR 1M


Od 24 do 36 m-cy, kwota powyżej 3.000.000 oprocentowanie 3,2% + WIBOR 1M


Powyżej 36 m-cy, kwota od 800.000 do 1.000.000 oprocentowanie 3% + WIBOR 1M


Powyżej 36 m-cy, kwota od 1.000.000 do 3.000.000 oprocentowanie 2,8% + WIBOR 1M


Powyżej 36 m-cy, kwota powyżej 3.000.000 oprocentowanie 2,5% + WIBOR 1M

Zabezpieczenie obligatoryjne
– weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
– pełnomocnictwo do rachunku wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji

 

Zabezpieczenie obligatoryjne do wyboru
– hipoteka na nieruchomości
– zastaw
– poręczenie Funduszu Poręczeniowego

36 miesięcy – cel obrotowy, 120 miesięcy – cel inwestycyjny

Dostępne programy dla :

Maksymalna kwota: do wysokości 25% wartości rocznego obrotu (z działalności gospodarczej i/lub odpłatnej) i nie więcej niż 100 tys. zł
Oprocentowanie: 0,06%
Zabezpieczenie: Weksel in blanco
(możliwość poproszenia przez fundusz poręczenia osoby trzecie)
Okres:
48 miesięcy – dla pożyczek udzielonych do 31.12.2020
36 miesięcy– pożyczki udzielane od 1.01.2021

Maksymalna kwota: od 100 000 zł do 500 000 zł
Oprocentowanie: od 0,11%
Zabezpieczenie: Weksel in blanco oraz poręczenie osoby trzeciej lub zabezpieczenie na nieruchomości
Okres: do 72 miesięcy

Usługi prawne:

 • Windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty (e-mail, windykacja telefoniczna, windykacja terenowa)

 • Analiza COVID – 19 – wskazanie możliwych działań które można podjąć z uwagi na obecną sytuację (negocjacje w z właścicielem lokalu, bankiem, wierzycielami – pomagamy w negocjacjach)

 • Wyszukiwanie i pomoc w uzyskiwaniu środków pomocowych, środków preferencyjnych lub bezzwrotnych dotacji

 • USŁUGI PRAWNE SOFOS (ilość godzin uzależniona od pakietu)

 • Dostęp do USŁUG PRAWNYCH SOFOS w promocyjnej cenie (po przekroczeniu roboczogodzin zawartych w pakiecie)

 • Dostęp do Społeczności SOFOS

 • Windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty (e-mail, windykacja telefoniczna, windykacja terenowa)

 • Analiza COVID – 19 – wskazanie możliwych działań które można podjąć z uwagi na obecną sytuację (negocjacje w z właścicielem lokalu, bankiem, wierzycielami – pomagamy w negocjacjach)

 • Wyszukiwanie i pomoc w uzyskiwaniu środków pomocowych, środków preferencyjnych lub bezzwrotnych dotacji

 • USŁUGI PRAWNE SOFOS (ilość godzin uzależniona od pakietu)

 • Dostęp do USŁUG PRAWNYCH SOFOS w promocyjnej cenie (po przekroczeniu roboczogodzin zawartych w pakiecie)

 • Dostęp do Społeczności SOFOS

 • Dostęp do Społeczności SOFOS
 • Analiza najlepszej formy prawnej oraz podatkowej dla przedstawionego pomysłu biznesowego
 • Powołanie podmiotu, rejestracja w sądzie, w urzędzie skarbowym, uzyskanie wszelkich zgód i koncesji
 • Rejestracja znaku towarowego
 • Usługi doradcze w temacie prowadzenia firmy oraz usługi prawne przez okres pierwszych 3 miesięcy
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania ze środków prywatnych lub publicznych

* wyłącznie dla nowych firm na pierwsze 3 miesiące działalności

 • Obejmuje cały zakres USŁUG PRAWNYCH SOFOS
 • Udzielanie bieżących porad prawnych w formie ustnej lub w formie pisemnych opinii
 • Reprezentowanie Klienta przed osobami fizycznymi oraz prawnymi, w tym udział w negocjacjach
 • Windykacja należności, przygotowywanie pism przedprocesowych, m.in. wzywających do zapłaty, do określonego zachowania się lub do realizacji umowy
 • Reprezentowanie przed organami administracji publicznej m.in. w zakresie uzyskiwania zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych oraz koncesji
 • Sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów, regulaminów, statutów oraz innych dokumentów
 • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Współpraca krok po kroku:

Jesteś zainteresowany? Zacznijmy krok po kroku:

1. Uzupełnij formularz dostępny po prawej stronie.
2. Pobierz, podpisz i załącz skan zgody na przetwarzanie danych.
3. Na podstawie wysłanego formularza, zweryfikujemy możliwość ubiegania się o pożyczkę w przeciągu 2 dni roboczych.
4. W przypadku pozytywnej weryfikacji formularza, możemy rozpocząć współpracę.
5. Szczegółowy zakres naszych działań znajdziesz w zakładce – dział finansowy.

Jesteś zainteresowany? Zacznijmy krok po kroku:

1. Pobierz, podpisz i załącz skan zgody na przetwarzanie danych.
2. Na podstawie wysłanego formularza, skontaktujemy się w przeciągu dwóch dni roboczych.
3. Warunki świadczenia usług oraz cennik, znajdziesz po prawej stronie.

Pomorskie

Jesteś zainteresowany?
Wypełnij wstępny formularz

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ!