WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE

POWIAT

FINANSE

Pożyczki
dla MŚP

Maksymalna kwota: do 250 000 zł
Oprocentowanie: od 0%
Okres: do 60 miesięcy
Zabezpieczenie:
poręczenie osoby trzeciej, zastaw rejestrowy, hipoteka na nieruchomości

Maksymalna kwota: do 25% przychodu z 2019 roku
Oprocentowanie: od 0%
Okres: do 72 miesiące
Zabezpieczenie:
do 100 000 zł weksel własny, powyżej poręczenie osoby trzeciej, zastaw rejestrowy, hipoteka

Maksymalna kwota: do 3 000 000 zł
Oprocentowanie: od 0,5%
Okres: do 180 miesięcy
Zabezpieczenie:
poręczenie osoby trzeciej, zastaw rejestrowy, hipoteka na nieruchomości

Maksymalna kwota: do 1 000 000 zł
Oprocentowanie: od 0,18% do 0,99%
Okres: do 84 miesięcy
Zabezpieczenie:
poręczenie osoby trzeciej, zastaw rejestrowy, hipoteka na nieruchomości

Maksymalna kwota: do 100 000 zł
Oprocentowanie: od 0,15%
Okres: do 84 miesięcy
Zabezpieczenie:
poręczenie osoby trzeciej, zastaw rejestrowy, hipoteka na nieruchomości

Pożyczka
dla dużych firm

Kwota: od 800 000 zł do 50 000 000 zł
Oprocentowanie: od 2,5% do 4,5%
Okres: do 120 miesięcy
Zabezpieczenie:
zastaw rejestrowy, hipoteka na nieruchomości

Kwota: od 800 000 zł do 5 000 000 zł
Oprocentowanie: od 2,5% do 4,5%
Okres: do 72 miesięcy
Zabezpieczenie:
zastaw rejestrowy, hipoteka na nieruchomości

Pożyczki
dla NGO

Maksymalna kwota: do wysokości 25% wartości rocznego obrotu (z działalności gospodarczej i/lub odpłatnej) i nie więcej niż 100 tys. zł
Oprocentowanie: 0,06%
Zabezpieczenie: Weksel in blanco
(możliwość poproszenia przez fundusz poręczenia osoby trzecie)
Okres:
48 miesięcy – dla pożyczek udzielonych do 31.12.2020
36 miesięcy– pożyczki udzielane od 1.01.2021

Maksymalna kwota: od 100 000 zł do 500 000 zł
Oprocentowanie: od 0,11%
Zabezpieczenie: Weksel in blanco oraz poręczenie osoby trzeciej lub zabezpieczenie na nieruchomości
Okres: do 72 miesięcy

PRAWO

 • Windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty (e-mail, windykacja telefoniczna, windykacja terenowa)

 • Analiza COVID – 19 – wskazanie możliwych działań które można podjąć z uwagi na obecną sytuację (negocjacje w z właścicielem lokalu, bankiem, wierzycielami – pomagamy w negocjacjach)

 • Wyszukiwanie i pomoc w uzyskiwaniu środków pomocowych, środków preferencyjnych lub bezzwrotnych dotacji

 • USŁUGI PRAWNE SOFOS (ilość godzin uzależniona od pakietu)

 • Dostęp do USŁUG PRAWNYCH SOFOS w promocyjnej cenie (po przekroczeniu roboczogodzin zawartych w pakiecie)

 • Dostęp do Społeczności SOFOS

 • Windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty (e-mail, windykacja telefoniczna, windykacja terenowa)

 • Analiza COVID – 19 – wskazanie możliwych działań które można podjąć z uwagi na obecną sytuację (negocjacje w z właścicielem lokalu, bankiem, wierzycielami – pomagamy w negocjacjach)

 • Wyszukiwanie i pomoc w uzyskiwaniu środków pomocowych, środków preferencyjnych lub bezzwrotnych dotacji

 • USŁUGI PRAWNE SOFOS (ilość godzin uzależniona od pakietu)

 • Dostęp do USŁUG PRAWNYCH SOFOS w promocyjnej cenie (po przekroczeniu roboczogodzin zawartych w pakiecie)

 • Dostęp do Społeczności SOFOS

 • Dostęp do Społeczności SOFOS
 • Analiza najlepszej formy prawnej oraz podatkowej dla przedstawionego pomysłu biznesowego
 • Powołanie podmiotu, rejestracja w sądzie, w urzędzie skarbowym, uzyskanie wszelkich zgód i koncesji
 • Rejestracja znaku towarowego
 • Usługi doradcze w temacie prowadzenia firmy oraz usługi prawne przez okres pierwszych 3 miesięcy
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania ze środków prywatnych lub publicznych

* wyłącznie dla nowych firm na pierwsze 3 miesiące działalności

Obejmuje cały zakres USŁUG PRAWNYCH SOFOS

 • Udzielanie bieżących porad prawnych w formie ustnej lub w formie pisemnych opinii
 • Reprezentowanie Klienta przed osobami fizycznymi oraz prawnymi, w tym udział w negocjacjach
 • Windykacja należności, przygotowywanie pism przedprocesowych, m.in. wzywających do zapłaty, do określonego zachowania się lub do realizacji umowy
 • Reprezentowanie przed organami administracji publicznej m.in. w zakresie uzyskiwania zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych oraz koncesji
 • Sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów, regulaminów, statutów oraz innych dokumentów
 • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, prowadzenie postępowań egzekucyjnych

KSIĘGOWOŚĆ

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ!