SOFOS POLAND

DZIAŁ PRAWNY

Dział prawny SOFOS Poland wspiera przedsiębiorców poprzez dostarczanie usług dopasowanych do potrzeb danej branży i rozmiaru prowadzonej działalności.

Wspieramy przedsiębiorców poprzez:

obsługę prawną,
szkolenia RODO,
pomoc dla start-upów,
windykację należności,
wsparcie formalne przy rozliczeniach otrzymanych dotacji oraz pozostałych środków pomocowych.

SOFOS Poland realizuje usługi w ramach pakietów, które dostępne są poniżej.

Dokumenty

Pakiety

 • Windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty (e-mail, windykacja telefoniczna, windykacja terenowa)

 • Analiza COVID – 19 – wskazanie możliwych działań które można podjąć z uwagi na obecną sytuację (negocjacje w z właścicielem lokalu, bankiem, wierzycielami – pomagamy w negocjacjach)

 • Wyszukiwanie i pomoc w uzyskiwaniu środków pomocowych, środków preferencyjnych lub bezzwrotnych dotacji

 • USŁUGI PRAWNE SOFOS (ilość godzin uzależniona od pakietu)

 • Dostęp do USŁUG PRAWNYCH SOFOS w promocyjnej cenie (po przekroczeniu roboczogodzin zawartych w pakiecie)

 • Dostęp do Społeczności SOFOS

 • Windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty (e-mail, windykacja telefoniczna, windykacja terenowa)

 • Analiza COVID – 19 – wskazanie możliwych działań które można podjąć z uwagi na obecną sytuację (negocjacje w z właścicielem lokalu, bankiem, wierzycielami – pomagamy w negocjacjach)

 • Wyszukiwanie i pomoc w uzyskiwaniu środków pomocowych, środków preferencyjnych lub bezzwrotnych dotacji

 • USŁUGI PRAWNE SOFOS (ilość godzin uzależniona od pakietu)

 • Dostęp do USŁUG PRAWNYCH SOFOS w promocyjnej cenie (po przekroczeniu roboczogodzin zawartych w pakiecie)

 • Dostęp do Społeczności SOFOS

 • Dostęp do Społeczności SOFOS
 • Analiza najlepszej formy prawnej oraz podatkowej dla przedstawionego pomysłu biznesowego
 • Powołanie podmiotu, rejestracja w sądzie, w urzędzie skarbowym, uzyskanie wszelkich zgód i koncesji
 • Rejestracja znaku towarowego
 • Usługi doradcze w temacie prowadzenia firmy oraz usługi prawne przez okres pierwszych 3 miesięcy
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania ze środków prywatnych lub publicznych

* wyłącznie dla nowych firm na pierwsze 3 miesiące działalności

 • Obejmuje cały zakres USŁUG PRAWNYCH SOFOS
 • Udzielanie bieżących porad prawnych w formie ustnej lub w formie pisemnych opinii
 • Reprezentowanie Klienta przed osobami fizycznymi oraz prawnymi, w tym udział w negocjacjach
 • Windykacja należności, przygotowywanie pism przedprocesowych, m.in. wzywających do zapłaty, do określonego zachowania się lub do realizacji umowy
 • Reprezentowanie przed organami administracji publicznej m.in. w zakresie uzyskiwania zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych oraz koncesji
 • Sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów, regulaminów, statutów oraz innych dokumentów
 • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Sprawdź
SOFOS Poland

Sprawdź co możemy zaproponować Twojej firmie!

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ!