SOFOS POLAND

DZIAŁ BIZNESPLANÓW

Celem SOFOS Poland jest wspieranie przedsiębiorców pod kątem formalnym poprzez nasze doświadczenie oraz wiedzę. W ubiegłym roku pomogliśmy kilkuset przedsiębiorcom poprawić płynność finansową oraz sfinansować przedsięwzięcia inwestycyjne na korzystnych warunkach.

Naszym głównym działaniem jest pomoc przy pozyskiwaniu środków z funduszy publicznych. Zapewniamy kompleksową pomoc przy uzyskaniu preferencyjnego finansowania dla MŚP, a także dla dużych podmiotów.

W ramach współpracy oferujemy sporządzenie biznesplanu, w skład których wchodzi:

analiza wyników finansowych firm,
przygotowanie przyszłych projekcji finansowych,
analiza opłacalności projektu,
analiza rynku oraz konkurencji
optymalizacja strategii biznesowej,
pomoc w poszukiwaniu źródeł i form finansowania,
opracowanie zagadnień związanych z wkładem własnym oraz zabezpieczeniem.

Pliki do pobrania

Procedura sporządzenia

(DOTYCZY POŚREDNIKA)

 1. Pozyskanie podpisanej zgody RODO oraz formularza kontaktowego.
 2. Przesłanie dokumentów na adres biznesplan@sofospoland.com

(DOTYCZY SOFOS Poland)

 1. Skontaktowanie się z Klientem i pozyskanie informacji na temat projektu.
 2. Wycena biznes planu.
 3. Przesłanie do podpisu umowy współpracy z Sofos Poland w zakresie przygotowania biznesplanu.

(DOTYCZY KLIENTA)

 1. Dokonanie pierwszej wpłaty
  w postaci zaliczki 30% i przesłanie potwierdzenia płatności.
 2. Skompletowanie dokumentów checklisty (każdy plik PDF musi
  być opisany).

(DOTYCZY SOFOS Poland)

 1. Przygotowanie biznes planu.
 2. Wysłanie drogą elektroniczną wersji do zatwierdzenia.
 3. Naniesienie ewentualnej poprawki (jedna poprawka w zakresie założeń do biznes planu w cenie).
 4. Zatwierdzenie przygotowanego dokumentu przez Klienta.
 5. Wydrukowanie i oprawienie biznes planu – wysyłka kurierem.
 6. Wysłanie w wersji nieedytowalnej pliku PDF drogą elektroniczną.

Lista wymaganych

W celu przyspieszenia przygotowania biznesplanu, prosimy o przesyłanie dokumentów w sposób uporządkowany (skan o jakości umożliwiającej przeczytanie, odwrócony w jedną stronę; uporządkowana i czytelna dokumentacja; zrozumiały i wyczerpujący opis przedsięwzięcia oraz zakres działania firmy; rzetelna informacja w zakresie danych majątkowych oraz o zobowiązaniach).

 • Zeznania podatkowe za dwa ostatnie lata wraz z potwierdzeniem nadania/złożenia do Urzędu Skarbowego
 • W zależności od prowadzonej księgowości:
  • pełna księgowość – wyniki finansowe za dwa ostatnie lata oraz bieżące (podpisane przez       wnioskodawcę oraz osobę sporządzającą)
  • ryczałt – ostatnia strona ewidencji przychodów za ostatni rok oraz za bieżący okres (podpisane przez wnioskodawcę oraz osobę sporządzającą)
  • KPiR – podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za dwa ostatnie lata oraz za bieżący okres (podpisane przez wnioskodawcę oraz osobę sporządzającą)
 • Tabela amortyzacyjna i ewidencja środków trwałych za ostatni zamknięty rok i okres bieżący (podpisane przez wnioskodawcę oraz osobę sporządzającą)
 • Plan kosztów na okres trwania pozyskiwanego finansowania
 • Plan przychodów na okres trwania pozyskiwanego finansowania
 • Plan zakupów środków trwałych
 • Plan na pozyskiwanie nowego finansowania zewnętrznego
 • Wielkość obecnego i planowanego zatrudnienia
 • Umowy kredytów, pożyczek, leasingu finansowego wraz z harmonogramami spłaty
 • Akt własności/umowa najmu/umowa przedwstępna miejsca prowadzenia działalności
 • Umowa spółki
 • Umowa rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)
 • Pozwolenia, zezwolenia, koncesje
 • Kosztorys w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • Oferta/faktura pro forma/umowa przedwstępna w przypadku zakup nieruchomości lub środka trwałego
 • Rozbudowany opis dotychczasowej działalności
 • Rozbudowany opis planowanej inwestycji
 • Udokumentowany wkład własny
 • Operat szacunkowy przedmiotu zabezpieczenia + polisa ubezpieczeniowa

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ!