SOFOS POLAND

DOKUMENTY

Usługi finansowe

Usługi prawne

SOFOS POLAND

CENNIK

Pożyczki publiczne:
Wynagrodzenie wstępne za przygotowanie wniosku 0 PLN
Wynagrodzenie płatne po uruchomieniu środków z pożyczki (przy kwocie powyżej 80.000 PLN) 5 %
Wynagrodzenie płatne po uruchomieniu środków z pożyczki (przy kwocie poniżej 80.000 PLN) 4000 PLN
Pomoc przy rozliczeniu się z wydatkowania środków pożyczkowych 0 PLN
Usługi dodatkowe:
Przygotowanie biznesplanu pod konkretny projekt lub na potrzeby własne od 3000 PLN
Pomoc merytoryczna przy rozliczeniu się z innych środków pomocowych/ de minimis 249 PLN/h
Symulacja poglądowa: kredyt komercyjny vs. pożyczka publiczna – porównanie:
POŻYCZKA KOMERCYJNA POŻYCZKA PUBLICZNA
Wnioskowana kwota: 100 000 zł
Okres trwania
84 miesięcy 84 miesięcy
Oprocentowanie łączne: ( marża + WIBOR )
6% 1%
Prowizja– kredyt komercyjny
3% Nie dotyczy
Wynagrodzenie SOFOS
Nie dotyczy 5%
Koszty odsetek za cały okres trwania pożyczki
21 250 zł 3 541 zł
Koszty łączne za cały okres
24 250 zł 8 541 zł
PAKIET STANDARD99zł/ miesięcznie

Godziny w ramach pakietu: 1 h
Opłata godzinowa ponad pakiet: 199 zł netto

 • Windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty (e-mail, windykacja telefoniczna, windykacja terenowa)

 • Analiza COVID – 19 – wskazanie możliwych działań które można podjąć z uwagi na obecną sytuację (negocjacje w z właścicielem lokalu, bankiem, wierzycielami – pomagamy w negocjacjach)

 • Wyszukiwanie i pomoc w uzyskiwaniu środków pomocowych, środków preferencyjnych lub bezzwrotnych dotacji

 • USŁUGI PRAWNE SOFOS (ilość godzin uzależniona od pakietu)

 • Dostęp do USŁUG PRAWNYCH SOFOS w promocyjnej cenie (po przekroczeniu roboczogodzin zawartych w pakiecie)

 • Dostęp do Społeczności SOFOS

 

PAKIET PREMIUM399zł/ miesięcznie

Godziny w ramach pakietu: 3 h
Opłata godzinowa ponad pakiet: 149 zł netto

 • Windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty (e-mail, windykacja telefoniczna, windykacja terenowa)

 • Analiza COVID – 19 – wskazanie możliwych działań które można podjąć z uwagi na obecną sytuację (negocjacje w z właścicielem lokalu, bankiem, wierzycielami – pomagamy w negocjacjach)

 • Wyszukiwanie i pomoc w uzyskiwaniu środków pomocowych, środków preferencyjnych lub bezzwrotnych dotacji

 • USŁUGI PRAWNE SOFOS (ilość godzin uzależniona od pakietu)

 • Dostęp do USŁUG PRAWNYCH SOFOS w promocyjnej cenie (po przekroczeniu roboczogodzin zawartych w pakiecie)

 • Dostęp do Społeczności SOFOS

 

PAKIET START-UP299zł/ miesięcznie*

Godziny w ramach pakietu: 3 h
Opłata godzinowa ponad pakiet: 129 zł netto

* wyłącznie dla nowych firm na pierwsze 3 miesiące działalności

 • Dostęp do Społeczności SOFOS
 • Analiza najlepszej formy prawnej oraz podatkowej dla przedstawionego pomysłu biznesowego
 • Powołanie podmiotu, rejestracja w sądzie, w urzędzie skarbowym, uzyskanie wszelkich zgód i koncesji
 • Rejestracja znaku towarowego
 • Usługi doradcze w temacie prowadzenia firmy oraz usługi prawne przez okres pierwszych 3 miesięcy
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania ze środków prywatnych lub publicznych

 

UMOWA WSPÓŁPRACYOpłata godzinowa: 249 zł netto
 • Obejmuje cały zakres USŁUG PRAWNYCH SOFOS

 

W skład usług prawnych SOFOS Poland wchodzi:

 • Udzielanie bieżących porad prawnych w formie ustnej lub w formie pisemnych opinii

 • Reprezentowanie Klienta przed osobami fizycznymi oraz prawnymi, w tym udział w negocjacjach

 • Windykacja należności, przygotowywanie pism przedprocesowych, m.in. wzywających do zapłaty, do określonego zachowania się lub do realizacji umowy

 • Reprezentowanie przed organami administracji publicznej m.in. w zakresie uzyskiwania zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych oraz koncesji

 • Sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów, regulaminów, statutów oraz innych dokumentów

 • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Skorzystaj z naszej
SOFOS

Sprawdź co możemy zaproponować Twojej firmie!

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ!