Sprawdź dla swojej
firmy ofertę

Wybierz województwo:

a1
NOWOŚĆ W OFERCIE
JAK MOŻEMY CI POMÓC?

PRAWO1

Wspieramy przedsiębiorców poprzez dostarczanie profesjonalnych usług dopasowanych do potrzeb danej branży i rozmiaru prowadzonej działalności. Elastycznie dobieramy formę współpracy, świadcząc ją w formie jednorazowych zleceń lub w formie stałej obsługi prawnej. Wspieramy przedsiębiorców poprzez: obsługę prawną, szkolenia RODO, pomoc dla start-upów, windykację należności, wsparcie formalne przy rozliczeniach otrzymanych dotacji oraz pozostałych środków pomocowych.

a2

FINANSE

Pomagamy w pozyskiwaniu środków z Funduszy Publicznych. Zapewniamy obsługę, w ramach której, przejmujemy na siebie wszelkie czynności konieczne do uzyskania finansowania: wyszukanie pod konkretny profil klienta aktualnych projektów i programów, sporządzenie wymaganej analizy finansowej oraz biznesplanu pod konkretne działanie, pomoc formalną przy uzupełnieniu dokumentacji funduszowej, możliwość reprezentowania klienta przed funduszem na każdym etapie procesu pozyskiwania środków.

KSIĘGOWOŚĆ

Dział Księgowy SOFOS Poland oferuje wsparcie dla przedsiębiorców poprzez: kompleksową obsługę z zakresu księgowości finansowej, dokonywanie rozliczeń podatkowych, świadczenia usług kadrowo-płacowych, sporządzenia niezbędnych zasad i procedur rachunkowo-finansowych, reprezentację klienta przed organami Państwowymi.

BIZNESPLANY

Oferta przygotowania biznesplanu skierowana jest dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, w tym startupów. Oferta jest jednolita dla całej Polski: analiza wyników finansowych firm, przygotowanie przyszłych projekcji finansowych, analiza opłacalności projektu, analiza rynku oraz konkurencji, optymalizacja strategii biznesowej, pomoc w poszukiwaniu źródeł i form finansowania, opracowanie zagadnień związanych z wkładem własnym oraz zabezpieczeniem.

BLOG