Rekomendowana przez SOFOS POLAND forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Umożliwia ona oddzielenie działalności gospodarczej od majątku osobistego wspólników wraz z ograniczeniem odpowiedzialności w przypadku ewentualnych niepowodzeń.

Spółka z o.o. to rozwiązanie umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej bez ZUS-u.

Stawka opodatkowania Spółki (CIT) zależna jest to od czasu jej istnienia i wysokości osiąganych przez nią przychodów. Podatek od osób prawnych wynosi obecnie 9%, 15 % lub 19%.

Tworząc Spółkę z o.o. określamy:

  • zasady współpracy pomiędzy wspólnikami
  • proporcje podziału zysków
  • możliwości wejścia inwestora
  • procedurę wyjścia ze spółki
  • sposób jej reprezentowania

W ramach jej założenia oferujemy przekazanie pełnej wiedzy w przedmiocie jej funkcjonowania, odbywania walnych zgromadzeń, powoływania członków zarządu, prokurentów czy tworzenia zagranicznych przedstawicielstw.

Doradzamy w kwestiach podatkowych. W zależności od planowanych wielkości przychodów odpowiednio ją optymalizujemy.

Celem poznania wszystkich zalet i naszych autorskich rozwiązań, zapraszamy do kontaktu.