Istota spółki komandytowej polega na rozróżnieniu wspólników na komandytariuszy i komplementariuszy.

Komandytariusz to wspólnik, którego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej, tj. kwoty określonej w umowie spółki. Jeśli komandytariusz wniesie do spółki wkłady w wysokości wyższej od sumy komandytowej, to wówczas wolny jest od odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania spółki.

Komplementariusz to wspólnik, którego zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie jej za zewnątrz. Z uwagi na pełnienie roli reprezentacyjnej ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Rozróżnić można następujące konfiguracje osób będącymi wspólnikami:

  • umowa pomiędzy osobami fizycznymi
  • umowa pomiędzy osobami prawnymi
  • umowa pomiędzy osobą fizyczna i osobą prawną

Najczęściej występującym połączeniem jest umowa pomiędzy osobą fizyczną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Rolę komplementariusza, odpowiadającego całym swoim majątkiem, przyjmuje sp. z o.o., a rolę komandytariusza czerpiącego zyski – osoba fizyczna.

Umożliwia to uniknięcie podwójnego opodatkowania, jakie występuje z spółce z o.o. z jednoczesnym ograniczeniem odpowiedzialności.

Zapraszamy do poznania wszystkich zalet wynikających z tej formy prowadzenia działalności.