Zakładanie działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego – spółek kapitałowych i spółek osobowych to jeden z naszych kluczowych obszarów działalności.

Podczas zakładania działalności reprezentujemy Spółki przed odpowiednimi instytucjami takim jak Sąd Rejestrowy, Urząd Skarbowy, czy podmioty udzielające zgód i licencji.

Zebrane doświadczenie pozwala nam dopasować odpowiednią strukturę do przedstawionego pomysłu, liczby udziałowców czy planowanych przychodów.

Zapewniamy bieżące doradztwo prawne w zakresie podziałów zysku, sposobów wypłat środków w formie dywidend czy wynagrodzeń zarządu.

Przygotowujemy oraz weryfikujemy umowy w przedmiocie:

  • wejścia inwestora do Spółki
  • zmian kapitałowych lub osobowych w spółce
  • podwyższenia kapitału
  • zmian w umowie spółki
  • umów o zakazie konkurencji
  • zabezpieczenia praw własności intelektualnej.

Nasz zespół składający się z ekspertów m.in. z dziedzin nowych technologii, IT, medycyny czy nieruchomości pozwala do przedstawionego problemu podejść kompleksowo, ze wskazaniem możliwości ryzyka i sposobów na jego zmniejszenie.