Podstawą niniejszego działu to kompleksowa organizacja importu i eksportu usług oraz towarów.

Świadcząc usługi dbamy o bezpieczeństwo transakcji, sprawdzamy kontrahentów, przygotowujemy i negocjujemy umowy. Pod uwagę bierzemy ryzyko sporu, dlatego od początkowych faz projektu się do niego przygotowujemy.

Rynki państw, z którymi współpracujemy, odznaczają się różnymi uwarunkowaniami. Analizujemy je i przygotowujemy transakcje z ich uwzględnieniem.

Pośredniczymy w sprawach związanych  uzyskaniem akredytywy, gwarancji czy inkaso. Proponujemy rozwiązania zabezpieczające przed ryzykiem zmian kursów walut.

W ramach współpracy z SOFOS POLAND oferujemy również pomoc w promowaniu danego towaru, a w konsekwencji poszerzenie kontaktów handlowych oraz powiększenie grona potencjalnych klientów.

Zapraszamy do kontaktu.