Poszukujemy kontrahentów w osobach naszych partnerów biznesowych lub za ich pośrednictwem oraz poprzez kampanie promocyjne.

Analizujemy przedsięwzięcie pod kątem prawnym i podatkowym. Z uwzględnieniem naszego doświadczenia przygotowujemy plan działania.

Reprezentujemy klientów podczas targów branżowych, przeprowadzamy badania rynkowe, jak też działania planujemy z uwzględnieniem specyfiki danego państwa, w tym obowiązujących zwyczajów.

Sprawdzamy rynek zbytu, czy dany produkt lub usługa przyjmie się w danym państwie.

Obszar działalności SOFOS POLAND to Państwa grupy EOG, Wspólnoty Państw Niepodległych, krajów hiszpańskojęzycznych oraz Chin.