Pomagamy w inwestycjach w nieruchomości w Unii Europejskiej.

W ofercie posiadamy produkty pozwalające osiągnąć różną stopę zwrotu, w zależności od przyjętych założeń i zainwestowanych środków.

W ramach działu prawnego zajmujemy się organizacją transakcji, reprezentujemy przed notariuszem, sądami i organami administracji publicznej. Negocjujemy umowy i dbamy o ich wykonanie.

W celu poznania oferty zapraszamy do kontaktu.