Pozyskanie środków z funduszy publicznych wiąże się z szeregiem formalnych czynności wymagających dużej ilości czasu oraz wiedzy.

SOFOS POLAND zachowując przyjęte wskaźniki, skutecznie opisuje pomysły i wizje naszych klientów, mając na uwadze uzyskanie możliwie najwyższej punktacji, która stanowi klucz do przyznania dofinansowania.

W ramach współpracy przy pozyskiwaniu funduszy publicznych oferujemy:

  • wyszukanie pod konkretny profil klienta aktualnych projektów i programów
  • sporządzenie wymaganej analizy finansowej pod konkretne działanie
  • pomoc formalna przy uzupełnieniu wniosku
  • wykonanie profesjonalnego biznes planu pod dotacje lub dla celów własnych
  • możliwość reprezentowania klienta przed funduszem na każdym etapie procesu pozyskiwania środków

Kładziemy nacisk nie tylko na odpowiednie uzupełnienie wymaganej dokumentacji, ale również na uzyskanie z tego tytułu możliwie najwyższej punktacji, dlatego w tej dziedzinie warto zaufać naszym specjalistom.