Emisja akcji to usługa skomplikowana, przeznaczona dla największych przedsięwzięć.

Proponujemy jej organizację w sposób optymalny, z wcześniejszą analizą szans na jej powodzenia.

Korzyściami płynącymi z dokonania emisji akcji są:

  • pozyskanie środków na czas nieograniczony bez konieczności ich zwrotu
  • większe bezpieczeństwo niż kredyt bankowy
  • nieograniczone środki możliwe do pozyskania
  • zwiększenie liczby inwestorów uczestniczących w ryzyku działalności Spółki
  • poprawienie struktury bilansowej spółki dzięki podwyższeniu kapitałów własnych

Pozyskanie niezbędnych środków w formie emisji akcji to, w ocenie SOFOS POLAND, sposób lepszy niż zaciągnięcie kredytu bankowego.

Przedstaw nam pomysł a my przedstawimy plan.