Poprzez outsourcing usług prawnych i podatkowych, SOFOS POLAND zapewnia bieżącą kontrolę nad podejmowanymi działaniami poprzez specjalistów dopasowanych do danej branży.

Stała obsługa prawna i podatkowa to bieżący dostęp do specjalistów z różnych działów prawa, w cenie która w odniesieniu do prawnika zatrudnionego na stałe z uwzględnieniem dysponowania tylko jego wiedzą, jest dalece korzystniejszym rozwiązaniem.

Pracujemy w zależności od potrzeb klienta. Umowa z nami przewiduje naszą gotowość do niezwłocznego świadczenia usług. Rozróżnić możemy możliwość zamówienia pojedynczych konsultacji lub całych pakietów i stałego uczestniczenia w działalności firmy.

Korzyści związane ze stałą obsługą prawną dla firmy:

  • zwiększone bezpieczeństwo – poprzez stałą i kompleksową obsługę firma może działać efektywniej i ograniczyć ryzyko związane z pojawieniem się problemów prawnych
  • dogodne warunki współpracy – firma może komfortowo korzystać z pomocy prawnej zawsze wtedy, gdy ma taką potrzebę
  • oszczędności – jeśli firma zdecyduje się na stałą obsługę prawną, wówczas ponosi niższe koszty niż jak porównamy je z jednorazowymi zleceniami, nie musi również utrzymywać własnego działu prawnego, który też związany jest z wysokimi kosztami
  • szybka pomoc – firma może otrzymać wsparcie w skróconym czasie, także telefonicznie lub e-mailowo
  • kompleksowość obsługi – jak wspomnieliśmy już wcześniej, obsługa jest bardzo szeroka i może być dopasowana indywidualnie do potrzeb firmy

W ramy stałej obsługi wchodzi:

  • rozwiązywanie bieżących problemów prawnych i podatkowych przedsiębiorstwa
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów i innych dokumentów
  • windykacja wierzytelności
  • prowadzenie sporów sądowych

Zapraszamy do kontaktu.