Załatwianie spraw urzędowych to proces wymagający dobrego przygotowanie merytorycznego i potrafiący zająć dużo czasu. Zawiera mnóstwo pułapek i pytań, na które trzeba umieć dobrze odpowiedzieć.

SOFOS POLAND zwraca szczególną uwagę, aby sprawy załatwiać sprawnie, oszczędzając czas naszych Klientów i chroniąc ich przed możliwymi negatywnymi rozstrzygnięciami.

Większość spraw administracyjnych jesteśmy w stanie wykonać w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, bez konieczności angażowania czasu Klienta.

Reprezentujemy Klientów w szczególności przed:

  • urzędami i instytucjami rządowymi
  • urzędami miejskimi
  • urzędem morskim
  • urzędem celnym
  • organami podatkowymi
  • urzędem pracy

Nasze usługi świadczone są przez specjalistów potrafiących załatwić sprawę “od ręki”.

Przedstaw nam sprawę a my zaplanujemy ścieżkę jej rozwiązania.