W ramach SOFOS POLAND oferujemy prowadzenie postępowań sądowych przed Sądami cywilnymi i administracyjnymi wszystkich instancji.

Przeważające rodzaje postępowań które obsługujemy to:

  • sprawy o zapłatę
  • sprawy ochronę praw autorskich
  • sprawy o wydanie rzeczy
  • sprawy odszkodowawcze
  • odwołania od decyzji administracyjnych
  • odwołania od decyzji podatkowych

Prowadzimy też postępowania mające na celu doprowadzenie do prawidłowej realizacji umowy, jak również zapewniamy obronę przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

Po analizie jesteśmy w stanie przedstawić nasz pomysł i realnie ocenić szansę na powodzenie. Doświadczenie pozwala nam oszacować czas, w którym postępowanie się prawomocnie zakończy.

Przekazujemy wiedzę, która pozwala na stworzenie planu.

Zapraszamy do kontaktu.