Problem ze znalezieniem odpowiedniego przepisu do danej sytuacji to wierzchołek góry lodowej. Na analizowany stan prawny składa się:

  • prawo Unii Europejskiej
  • orzecznictwo sądów europejskich i polskich
  • ustawy i rozporządzenia do nich
  • komentarze do ustaw, do orzeczeń i do rozporządzeń
  • uzasadnienia do ustaw
  • praktyka stosowana w danych sądach i urzędach

SOFOS POLAND stale monitoruje najważniejsze zmiany, które pojawiają się każdego dnia. Wydajemy opinie prawne, które stanowią opracowanie wszystkich zmiennych wraz ze wskazaniem możliwych zachowań systemu prawnego.

Gwarantujemy pełną analizę prawną, co pozwala na podjęcie decyzji pozwalających na świadome ryzyko lub rezygnację z realizacji pomysłu, który może zostać zablokowany przez organy administracji publicznej lub sądy.