Potrafimy tworzyć optymalne rozwiązania prawne, które przynoszą korzyści. Do przedstawionego problemu podchodzimy kompleksowo, angażując stosownie do sytuacji specjalistów z wielu obszarów.

Podczas naszej działalności wypracowaliśmy autorskie rozwiązania, dające najlepsze efekty.

Usługi doradztwa prawnego i podatkowego świadczą osoby mogące wylegitymować się wieloletnim doświadczeniem zdobytym przed Polskimi i Unijnymi Sądami oraz Urzędami.

Stale śledzimy zmiany przepisów oraz orzecznictwo polskie i europejskie.

W ramach obsługi prawnej reprezentujemy klientów przed organami i sądami w Polsce i Unii Europejskiej.

Działamy w następujących obszarach:

  • prawo korporacyjne
  • wsparcie prawne dla procesów budowlanych
  • prawo dotyczące nieruchomości
  • prawo własności intelektualnej
  • prawo podatkowe
  • prawo energetyczne
  • bankowość i finanse

Zapewniamy zagranicznym klientom możliwość stałej i bezpiecznej obecności w Polsce poprzez bieżące wsparcie prawne, pomoc w odzyskiwaniu należności, ochronę kapitału, prowadzenie wywiadu gospodarczego.

Wraz z licencjonowanymi doradcami podatkowymi potrafimy doradzić optymalny sposób prowadzenia działalności.