NS

Usługi księgowe

w ofercie SOFOS

Dział Księgowy SOFOS Poland oferuje wsparcie dla przedsiębiorców poprzez:

✅ kompleksową obsługę z zakresu księgowości finansowej,
✅dokonywanie rozliczeń podatkowych, 
✅świadczenia usług kadrowo-płacowych,
✅sporządzenia niezbędnych zasad i procedur rachunkowo-finansowych,
✅reprezentację klienta przed organami Państwowymi.

W zależności od formy działalności gospodarczej oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych pod postacią:

✅podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
✅ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych,
✅karty Podatkowej,
✅pełnych Ksiąg Handlowych.

W realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wspieramy również organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, osoby samozatrudnione, między innymi programistów i osoby wykonujące zawody medyczne.


NS2

Tworzenie biznesplanów

w ofercie SOFOS

Oferta przygotowania biznesplanu skierowana jest dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, w tym startupów. Oferta jest jednolita dla całej Polski. W zależności od rodzaju wymaganego biznesplanu możemy zaproponować wersję uproszczona oraz pełną. Wersja uproszczona charakteryzuje się opisem projektu oraz przedstawieniem założeń finansowych. Wersja pełna rozbudowana jest o szczegółową analizę rynku oraz przygotowanie projekcji finansowych.

 

W ramach współpracy oferujemy sporządzenie biznesplanu, w skład których wchodzi:

➡ analiza wyników finansowych firm
➡ przygotowanie przyszłych projekcji finansowych
➡ analiza opłacalności projektu
➡ analiza rynku oraz konkurencji
➡ optymalizacja strategii biznesowej
➡ pomoc w poszukiwaniu źródeł i form finansowania
➡ opracowanie zagadnień związanych z wkładem własnym oraz zabezpieczeniem